Skip to main content
 
 
 
 
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24/7
Individuell behandling
Anonym behandling

6-DAGARSMODELLEN

6-dagarsmodellen är en metod som innebär att du bara behöver vara borta från din familj och arbetsplats under en vecka.

Den veckan är en del av ett individuellt anpassat uppföljningsprogram under ett år som är utformat så att det inte påverkar din integritet eller ditt arbete.

Många av våra klienter är egenföretagare eller har nyckelpositioner i arbetslivet, som kan innebära ett större behov av integritet och lösningsorienterad behandling.

Under uppföljningsprogrammet kommer din partner/familj att erbjudas att vara med i en familjekurs. Uppföljningsprogrammet kommer att anpassas individuellt, men kommer att innehålla:

  • Regelbundna uppföljningssamtal med din terapeut.
  • Personlig utveckling, genom tilldelade uppgifter.
  • Samarbete med självhjälpsgrupper, lokalt eller online.

Det är den senaste forskningen som har möjliggjort utvecklingen av den nya behandlingsmetoden, kallad 6-dagarsmodellen, och behandlingen uppdateras löpande baserat på ny forskning och erfarenhet.

Behandlingen har varit väldigt uppskattad av våra klienter, eftersom behandlingstid, ekonomi och resultat är betydande mycket bättre i jämförelse med traditionella behandlingsmetoder.

Har du problem med alkohol?

Få hjälp nu, även för närstående. Låt oss ringa upp dig för ett förutsättningslöst samtal.