Skip to main content
 
 
 
 
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24/7
Individuell behandling
Anonym behandling

Historien bakom Dyscon alkoholbehandlingar

Varför…

De flesta stora förändringar sker först när någon vågar ställa frågan ”varför?”.

Oavsett bransch har det alltid krävts ett visst mod för att vara den som ställer den frågan till sina kollegor: ”Varför gör vi som vi gör?” och ”Vad krävs för att göra det bättre?”

Torben Balle Petersen var modig, och vågade ställa den frågan i alkoholbehandlingsbranschen. Under början av 2000-talet hade han utbildat sig till alkoholterapeut och startat Alkoholdt, ett konsultföretag som hjälpte företag att hantera alkoholproblem på jobbet.

Ofta undrade hans företagskunder om det inte fanns någon bättre och effektivare behandling för att hjälpa anställda med alkoholproblem, än de traditionella 5-6 veckorna på ett behandlingshem.

Torben förstod problematiken. Han hade själv varit två gånger på behandlingshem, vilket också inneburit 5-6 veckor borta från sin familj och sitt dåvarande företag…

Han bestämde sig därför för att undersöka hela branschen. Det måste väl ändå finnas en seriös leverantör som hade en effektiv alkoholbehandling speciellt anpassad för näringslivet?

Efter ett långt och intensivt letande insåg Torben att han inte kunde hitta den typ av behandling som företagen ville ha.

Så i slutet av 2007 bjöd han därför in ett antal av Danmarks mest erfarna behandlare, terapeuter och experter på alkohol- och missbruksbehandling till ett möte, med agendan ”ny och bättre alkoholbehandling”. Resultatet blev att en liten expertgrupp började utvecklas. Det utgick inte bara efter sina egna gemensamma erfarenheter, utan började också tillsammans dammsuga den internationella marknaden för kunskap och evidens på effektiva alkoholbehandlingar, anpassade för den moderna människan.

Det här grundliga arbetet resulterade i två behandlingar: en snabb och effektiv behandling för alkoholmissbrukare, och en behandling som fokuserade på de människor som byggt upp skadlig alkoholkonsumtion men ännu inte hade utvecklat alkoholberoende.

Idag kallas de här två behandlingarna för ”6-dagarsmodellen” och ”Ta Kontrollen”. I början var det två olika företag som erbjöd de här behandlingarna, under olika namn. För att undvika förvirring och för att också säkerställa en hög och enhetlig kvalitet, bestämde man 2010 att samla behandlingarna i ett företag som fick namnet DYSCON. Samtidigt övertog Dyscon alla rättigheter till de två behandlingarna.

Dyscon satte en ny standard för alkoholbehandling
Resultaten som de två behandlingarna fick var helt unika för branschen. På grund av de fantastiska behandlingsresultaten blev Dyscon den första alkoholbehandlaren som gav en hundraprocentig behandlingsgaranti. En på den tiden helt ny typ av trygghetsgaranti för klienten.

Gratis alkoholrådgivning
Samtidigt blev Dyscon den första alkoholbehandlare som erbjöd alla kostnadsfri telefonrådgivning omkring alkoholproblem, 365 dagar om året.

Under årens lopp har Dyscon tagit emot och besvarat ca 100 000 samtal om alkoholproblem. På så sätt har vi haft möjlighet att hjälpa tusentals familjer i en svår situation.

De många rådgivningssamtalen som vi hanterat spänner över ett brett område. Många som ringt har naturligtvis varit anhöriga till någon som dricker för mycket, men en stor del av samtalen har handlat om alkoholproblem på arbetet där vi gett råd och hjälp till arbetsgivare och kollegor. Många råd har också getts till läkare och annan vårdpersonal, och vi har kunnat besvara frågor från journalister, skolor och andra utbildningsinstitutioner.

Men viktigast av allt, den som dricker har haft ett ställe att vända sig till där de har mötts med öppenhet och ärlighet, utan fördömande. Det har redan från början varit viktigt för oss att ge alla råd om möjligheten till hjälp och behandling. Det innebär att vi alltid har haft klienten i fokus och hänvisade redan från början även till branschkollegor när vi trodde att en annan behandlingsform var ett bättre alternativ för klienten.

Alkoholbehandling på nätet
Tidigt i utvecklingen av 6-dagsmodellen förstod vi att det för flera de förvärvsarbetande klienterna var en utmaning att kunna delta i en traditionell efterbehandling. Det kunde till exempel vara anställda med många resdagar, personal stationerade i annat land eller andra skäl.

Därför fokuserade vi tidigt på alkoholbehandling online baserat på olika webblösningar, även kallad telemedicinsk alkoholbehandling. Det innebär att Dyscon idag har mer än 10 års erfarenhet av alkoholbehandling online, vilket det är få som har.

Alkoholbehandling i Sverige
Då Dyscon fick fler och fler förfrågningar från Sverige beslutade vi i början av 2020, att starta upp den svenska verksamheten. Den globala Covid -19 epidemin har bromsat oss något, men vi planerar nu för att Dyscon ska kunna börja ta emot klienter för 6-dagarsmodellen och online alkoholbehandlingar i Sverige under senare delen av 2020.

Har du problem med alkohol?

Få hjälp nu, även för närstående. Låt oss ringa upp dig för ett förutsättningslöst samtal.