Skip to main content
 
 
 
 
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24/7
Individuell behandling
Anonym behandling

ARBETSGIVARE

Tyvärr så ökat problemen med alkohol i arbetslivet. En undersökning som gjordes 2018 visade att 16 procent av den vuxna svenska befolkningen hade ett riskbruk av alkohol. (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Can.se) Många gånger kan en medarbetare utåt sett fungera bra på arbetet en längre tid även med ett begynnande alkoholproblem. När du som arbetsgivare misstänker att en medarbetare har alkoholproblem, kan du kontakta oss för rådgivning om hur man på bästa sätt kan hjälpa medarbetaren.

Några saker som kan vara tecken på att en medarbetare har alkoholproblem:

  • Dricker vid upprepade tillfällen för mycket på personalfester.
  • Ökad korttidsfrånvaro från arbetet, och kommer ofta försent till arbetet på måndagar.
  • Är ofta Rastlös, irriterad, nervös eller nedstämd.
  • Har svårt att fokusera och prestera och gör fler misstag på arbetet.
  • Har fått en tendens att isolera sig.
  • Ansöker om semester eller annan ledighet utan förvarning, eller till och med i efterskott.
  • Är sjukfrånvarande i samband med helger och/eller löneutbetalning.

Vi tar emot klienter från hela landet och har metoder som fungerar oberoende på vart man bor.

Vi har både metoder för att hjälpa personer som inte fastnat i ett beroende men behöver hjälp att kontrollera sitt drickande och för de som behöver hjälp att ta sig ur ett missbruk.

Ta kontrollen är en behandling som pågår i 6 månader och hjälper medarbetaren med riskabel alkoholkonsumtion att kunna kontrollera sitt drickande.

6-dagarsmodellen är speciellt framtagen för att effektivt hjälpa personer med ett socialt fungerade liv som fastnat i ett missbruk. sex dagar tillbringar man på vårt behandlingscenter och resterande del av behandlingen som pågår i ett år, sker på distans.

Kontakta oss så hjälper vi dig att kunna ta dialogen med medarbetaren och också att kunna se vilken behandling som kan passa din medarbetares situation.

Har du problem med alkohol?

Få hjälp nu, även för närstående. Låt oss ringa upp dig för ett förutsättningslöst samtal.