Skip to main content
 
 
 
 
Behandlingsgaranti
Alkoholrådgivning 24/7
Individuell behandling
Anonym behandling

VANLIGA FRÅGOR OM 6-DAGARSMODELLEN

Hur kan en alkoholbehandling bara pågå i sex dagar?
Alkoholbehandlingen varar i ett helt år. Den börjar före man kommer till oss för 6-dagars behandling på plats, och varar sedan ett helt år. Resterande del av behandlingen kan ske på distans.

Om alkoholbehandlingen varar ett år, varför kallas den 6-dagarsmodellen?
Eftersom du bara är borta från din familj och jobb i 6 dagar (5 nätter) istället för 4-6 veckor som är vanligt i andra behandlingar.

Hur kan den här alkoholbehandlingen fungera med bara 6 dagar på ett behandlingshem när andra behandlingar ofta innebär att man är borta hemifrån i 4-6 veckor?
Dels för att 6-dagarsmodellen är anpassad för människor som har ett socialt välfungerande liv.

Är 6-dagarsmodellen en alkoholbehandling som passar alla?
Nej, det riktar sig till människor som trots ett alkoholmissbruk lever ett ganska normalt liv. De flesta som är inskrivna i 6-dagarsmodellen har fortfarande jobb, familj, vänner etc.

Hur vet jag om 6-dagarsmodellen är rätt alkoholbehandling för mig?
I en första intervju med en av våra välutbildade alkoholterapeuter analyseras dina behov och problem noggrant, och du får svar på de frågor du har. Redan i det här samtalet kommer du och vår terapeut veta om 6-dagarsmodellen är rätt behandling för dig.

Täcker min sjukförsäkring eller mitt företags sjukförsäkring alkoholbehandling i 6-dagarsmodellen?
Vi arbetar med flera sjukförsäkringsbolag, och naturligtvis hjälper vi dig gärna att prata med ditt.

Kan min arbetsgivare eller mitt eget bolag bekosta Alkoholbehandlingen?
Arbetsgivaren har ansvar att bekosta rehabilitering, vilket ofta också innebär Alkoholbehandling. Så diskutera frågan med din chef eller personalavdelning. Vi har också speciella paket för arbetsgivare, så be dom sedan att kontakta oss.

Om din arbetsgivare bekostar behandlingen så är förmånen skatte-och avgiftsfri för dig.

Finns det en läkare knuten till er i samband med alkoholbehandling?
Ja, det är möjligt att undersökas, antingen hos din egen läkare eller hos en av våra anslutna läkare.

Behöver min arbetsgivare veta att jag behöver alkoholbehandling?
Om du själv kontaktat oss bestämmer du helt vem du vill berätta för. Dock så är det vanligt att arbetsgivaren kan stå för kostnaden för behandlingen som en del av en rehabilitering. Det kan alltså vara bra att informera din arbetsgivare. Det är också vanligt att arbetsgivare kontaktar oss direkt för att en av deras medarbetare behöver hjälp.

Vem är de andra jag träffar i behandlingen?
Förutom terapeuterna består ditt team av högst 5 andra deltagare. Alkoholproblem påverkar samhället i stort. Vi har haft lärare, många chefer och ledare i olika positioner, pensionärer, hantverkare, läkare och annan vårdpersonal, etc. Alla för att alkoholen har blivit ett problem för dom i vardagen.

Hur är det med sekretess och anonymitet i Alkoholbehandlingen?
I 6-dagarsmodellen garanteras du en hög nivå av sekretess och diskretion. Innan varje team startar undertecknar alla deltagare en sekretessförklaring.

Hur får jag någon som jag bryr mig om att inse att personen behöver alkoholbehandling?
Det är en svår uppgift, eftersom de flesta som har ett alkoholproblem hellre vill ge upp nästan allt annat än alkoholen. Det betyder verkligen inte att alkoholmissbrukaren inte bryr sig om dig, men att leva utan alkohol verkar nästan lika brutalt som att leva utan armar och ben. Många släktingar försöker om och om igen, år efter år, att övertyga någon som dricker att en alkoholbehandling är helt nödvändig, men blir besviken varje gång. Dyscon Alkoholbehandlingar har utvecklat en speciell terapeutisk metod för att ta ”det svåra samtalet”. Vi kallar det konfliktfri intervention.

Betyder en alkoholbehandling att du måste avstå från alkohol resten av livet?
Vissa kan lära sig att hantera alkohol, medan det för andra aldrig kommer att vara möjligt. Många människor med alkoholproblem försöker minska sitt drickande, men faller tillbaka till sin tidigare konsumtion om och om igen. Testet som vi erbjuder alla våra klienter kommer tydligt visa om du är en av dem som kan lära dig att kontrollera din alkoholkonsumtion med hjälp av alkoholcoaching eller om det är nödvändigt att sluta dricka alkohol helt.

Kan jag vara säker på att alkoholbehandlingen fungerar?
Ja, 6-dagarsmodellen är en mycket effektiv alkoholbehandling med fantastiska resultat. Men den är inte för alla, därför säkerställer vi genom ett inledande samtal och ett speciellt test att det är rätt behandling för dig. Vi tar bara emot de klienter som vi är säkra på kommer att kunna dra full nytta av behandlingen. Andra hänvisar vi till en alkoholbehandling som är bättre anpassad till deras behov.

Genom det här arbetssättet säkerställer vi att du får den bästa alkoholbehandlingen, skräddarsydd för dig. Det är därför vi också ger dig en behandlingsgaranti.

Hur lång tid behöver jag vänta på att kunna börja en behandling i 6-dagarsmodellen?
6-dagarsmodellen är alkoholbehandling utan väntelista. Behandlingen kan startas direkt efter den första intervjun, då en terapeutisk coaching påbörjas direkt. Om det behövs kan en avgiftning startas tillsammans med din egen läkare, specialist eller en av våra anslutna läkare. Så snart du är klar med de förberedande stegen, kommer primärbehandlingen att kunna starta med det första tillgängliga 6- dagars teamet.

Kan jag välja att gå 6-dagarsbehandlingen under en viss vecka?
Så långt som möjligt kommer vi att försöka möta en sådan önskan. Om du har speciella önskemål, vänligen kontakta oss omedelbart. Ju längre tid i förväg vi vet dina önskemål, desto mer troligt är det att vi kan uppfylla dom.

Kan jag välja att gå alkoholbehandlingen under min semester?
Ja, vi har några kunder som vill spendera en vecka av sin semester på 6-dagarsmodellen. Det är dock viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt för att kunna reservera utrymmet åt dig och se till att du har hunnit med nödvändiga förberedelser innan din vistelse.

Får jag ta med min mobiltelefon till i alkoholbehandlingen?
Ja, medan många andra alkoholbehandlingar innebär att du fråntas din mobiltelefon och andra rättigheter, behandlas du här som en vuxen, med den värdighet och respekt du har rätt till. Men telefonen måste användas på ett sätt som inte stör de andra deltagarna eller undervisningen.

Får jag ta med en bärbar dator, iPad eller liknande?
Ja, precis som du kan ta med din mobiltelefon får du också ha med en dator eller liknande. Men här är det också viktigt att förstå att de måste användas med hänsyn till din och andra deltagares undervisning. Det är däremot viktigt att du inte jobbar medan du är i en 6-dagarsbehandling eftersom det skulle störa din egen terapeutiska process. Under normala omständigheter har man tillgång till gratis internet.

Får jag röka när jag är på alkoholbehandlingen?
Ja. Rummen och alla gemensamma utrymmen är givetvis helt rökfria, men vi tar hänsyn till både rökare och icke-rökares behov.

Jag har varit på en annan alkoholbehandling tidigare men har fått återfall, kan 6-dagarsmodellen
hjälpa mig?
Ja, vi får ofta kontakt från någon som har fått ett återfall från en tidigare behandling. I 6- dagarsmodellen blir du uppdaterad på allt du har lärt dig tidigare, men får samtidigt mycket ny kunskap som hjälper dig att vinna kampen mot alkohol den här gången.

Jag är en troende person, kommer det att påverka min behandling?
6-dagarsmodellen är helt neutral i förhållande till religion, politik etc. Oavsett vilken tro eller livsåskådning du har kommer den att respekteras fullt ut.

Jag är inte bosatt i Sverige, kan jag gå 6-dagarsmodellen?
Ja, Vi är verksamma med behandlingar i Danmark och Sverige men tar emot kunder från flera länder, främst från de andra nordiska länderna. Vi har tex även haft klienter från Norge, Island och Grönland som gått alkoholbehandling hos oss. Dessutom har vi ofta nordiska klienter bosatta i eller utstationerade utomlands som kommer hem för att gå en alkoholbehandling.

Finns det någon form av offentlig registrering av klienterna som deltar i alkoholbehandlingen?
Nej, Vi informerar inte någon om vem som går i behandling hos oss eller vidarebefordrar några av dina konfidentiella uppgifter till någon, utan att du gett ditt medgivande.

Om din arbetsgivare bekostat din behandling kan denna begärt att få återkoppling. I så fall är det något du gett ditt medgivande till innan behandlingen startas.

Hur många andra klienter går i samma behandling som jag?
Teamen består av högst 5-6 klienter samtidigt.

Jag har ett blandmissbruk av alkohol och läkemedel. Är 6-dagarsmodellen rätt behandling för mig?
När det gäller blandmissbruk, oavsett om det är alkohol och läkemedel, alkohol och droger, eller alkohol och andra humörförändrande ämnen, kommer vi vanligtvis inte att rekommendera 6-dagars modellen. Här kommer Dyscons utredning se till att du erbjuds en behandling som är rätt för dig.

Har du problem med alkohol?

Få hjälp nu, även för närstående. Låt oss ringa upp dig för ett förutsättningslöst samtal.